10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> XML >> XML การแสดงข้อมูล XML ในรูปแบบ HTML โดยใช้ภาษา XSL
XML การแสดงข้อมูล XML ในรูปแบบ HTML โดยใช้ภาษา XSL
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 00:00 น.

          ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการดึงข้อมูล XML มาแสดงในรูปแบบของ HTML โดยใช้ ภาษา XSL

1. ตัวอย่างข้อมูลในรูปแบบ XML

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="template.xsl"?>
<KORAKITINFO>
           <DESCRIPTION>ระดับความเชี่ยวชาญ</DESCRIPTION>
           <EXPERT>
                 <LANGUAGE>PHP</LANGUAGE>
                 <LEVEL>8/10</LEVEL>
           </EXPERT>
           <EXPERT>
                   <LANGUAGE>MYSQL</LANGUAGE>
                   <LEVEL>7/10</LEVEL>
            </EXPERT>
            <EXPERT>
                    <LANGUAGE>ASP.NET(C#)</LANGUAGE>
                    <LEVEL>8/10</LEVEL>
            </EXPERT>
            <EXPERT>
                    <LANGUAGE>ORACLE</LANGUAGE>
                    <LEVEL>7/10</LEVEL>
            </EXPERT>
            <EXPERT>
                     <LANGUAGE>MS SQL</LANGUAGE>
                     <LEVEL>7/10</LEVEL>
             </EXPERT>
             <EXPERT>
                      <LANGUAGE>JAVASCRIPT</LANGUAGE>
                      <LEVEL>7/10</LEVEL>
              </EXPERT>
              <EXPERT>
                       <LANGUAGE>CSS</LANGUAGE>
                       <LEVEL>7/10</LEVEL>
               </EXPERT>
</KORAKITINFO>

2. ตัวอย่าง Template ชื่อ template.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
        <xsl:template match="/">
            <table width="400" border="1" align="center">
              <tr>
                <td colspan="2"><xsl:value-of select="KORAKITINFO/DESCRIPTION" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td align="center">ภาษา</td>
                <td align="center">ระดับ</td>
              </tr>
              <xsl:for-each select="KORAKITINFO/EXPERT">
              <tr>
                <td><xsl:value-of select="LANGUAGE" /></td>
                <td align="center"><xsl:value-of select="LEVEL" /></td>
              </tr>
              </xsl:for-each>
            </table>
        </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

3. ผลลัพธ์ที่ได้

ระดับความเชี่ยวชาญ
ภาษา ระดับ
PHP 8/10
MYSQL 7/10
ASP.NET(C#) 8/10
ORACLE 7/10
MS SQL 7/10
JAVASCRIPT 7/10
CSS 7/10

นำไปประยุกต์ใช้กันนะครับ ^^

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0143 seconds
  www.korakitinfo.com