10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> MYSQL >> MYSQL การใช้เงือนไข if ,if...else และ elseif ใน Procedure และ Function ของ MYSQL(IF Statement MYSQL)
MYSQL การใช้เงือนไข if ,if...else และ elseif ใน Procedure และ Function ของ MYSQL(IF Statement MYSQL)
วันอาทิตย์ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.
เราสามารถกำหนดทิศทางการทำงานของ Procedure และ Function ของ MYSQL โดยใช้คำสั่งดังนี้ IF , IF...ELSE , IF...ELSEIF

1. รูปแบบของคำสั่ง IF

            CREATE    FUNCTION `fc_test`(`salary` int(12)) RETURNS char(255) CHARSET utf8
            BEGIN

            DECLARE l_char CHAR(255) DEFAULT '';

                IF salary <5000 THEN
                        SET l_char ="เงินเดือนน้อยกว่า 5000";
                END IF;

            RETURN l_char;

            END

    การเรียกใช้งาน

            SELECT fc_test(4000)
    ผลลัพธ์ที่ได้
fc_test(4000)
เงินเดือนน้อยกว่า 5000
จากตัวอย่างด้านบน เราสร้าง ฟังชั่น ชื่อว่า "fc_test" โดยกำหนดเงื่อนไข IF ถ้า saraly น้อยกว่า 5000 ก็ให้ Return ข้อความ "เงินเดือนน้อยกว่า 5000"

2. รูปแบบของคำสั่ง IF ELSE

            CREATE  FUNCTION `fc_test`(`salary` int(12)) RETURNS char(255) CHARSET utf8
            BEGIN

            DECLARE l_char CHAR(255) DEFAULT '';

                IF salary <5000 THEN
                        SET l_char ="เงินเดือนน้อยกว่า 5000";
                ELSE
                        SET l_char ="เงินเดือนมากกว่า 5000";
                END IF;

            RETURN l_char;

            END

    การเรียกใช้งาน

            SELECT fc_test(5001)
    ผลลัพธ์ที่ได้
fc_test(5001)
เงินเดือนมากกว่า 5000
จากตัวอย่างด้านบน เราสร้าง ฟังชั่น ชื่อว่า "fc_test" โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ถ้า saraly น้อยกว่า 5000 ก็ให้ Return ข้อความ "เงินเดือนน้อยกว่า 5000" แต่ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไข ELSE  ก็ให้ Return ข้อความ "เงินเดือนมากกว่า 5000"

3. รูปแบบของคำสั่ง ELSEIF

            CREATE  FUNCTION `fc_test`(`salary` int(12)) RETURNS char(255) CHARSET utf8
            BEGIN

            DECLARE l_char CHAR(255) DEFAULT '';   

                IF salary <5000 THEN
                        SET l_char ="'เงินเดือนน้อยกว่า 5000";

                ELSEIF salary <10000 THEN
                        SET l_char = "เงินเดือนมากกว่า 5000 แต่น้อยกว่า 10000";

                ELSE
                        SET l_char ="เงินเดือนมากกว่า 10000";

                END IF;

            RETURN l_char;

            END

    การเรียกใช้งาน

            SELECT fc_test(7000)
    ผลลัพธ์ที่ได้
fc_test(7000)
เงินเดือนมากกว่า 5000 แต่น้อยกว่า 10000
จากตัวอย่างด้านบน เราสร้าง ฟังชั่น ชื่อว่า "fc_test" โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ถ้า saraly น้อยกว่า 5000 ก็ให้ Return ข้อความ "เงินเดือนน้อยกว่า 5000" ถ้าไม่ใช่ก็ตรวจสอบเงื่อนไข ELSEIF ถ้า saraly น้อยกว่า 10000 ก็ให้ Return ข้อความ "เงินเดือนมากกว่า 5000 แต่น้อยกว่า 10000" ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยก็ให้ Return ข้อความ "เงินเดือนมากกว่า 10000"

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0188 seconds
  www.korakitinfo.com