10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> MYSQL >> MYSQL ชนิดข้อมูลและการประกาศตัวแปร (Data Types and Variable Declarations)
MYSQL ชนิดข้อมูลและการประกาศตัวแปร (Data Types and Variable Declarations)
วันอาทิตย์ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.

    ชนิดข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปใน MYSQL แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ

        1.ชนิดตัวเลข

        2.ชนิดวันที่และเวลา

        3.ข้อความ

ตารางชนิดข้อมูลที่ใช้กันทั่วไป

Data type

Explanation

Examples of corresponding values

INT, INTEGER

A 32-bit integer (whole number). Values can be from approximately -2.1 billion to +2.1 billion. If unsigned, the value can reach about 4.2 billion, but negative numbers are not allowed.

123,345

-2,000,000,000

BIGINT

A 64-bit integer (whole number). Values can be from approximately -9 million trillion to +9 million trillion or from 0 to 18 million trillion if unsigned.

9,000,000,000,000,000,000

-9,000,000,000,000,000,000

FLOAT

A 32-bit floating-point number. Values can range from about -1.7e38 to 1.7e38 for signed numbers or 0 to 3.4e38 if unsigned.

0.00000000000002

17897.890790

-345.8908770

1.7e21

DOUBLE

A 64-bit floating-point number. The value range is close to infinite ( 1.7e308).

1.765e203

-1.765e100

DECIMAL(precision,scale)

NUMERIC(precision,scale)

A fixed-point number. Storage depends on the precision, as do the possible numbers that can be stored. NUMERICs are typically used where the number of decimals is important, such as for currency.

78979.00

-87.50

9.95

DATE

A calendar date, with no specification of time.

'1999-12-31'

DATETIME

A date and time, with resolution to a particular second.

'1999-12-31 23:59:59'

CHAR(length)

A fixed-length character string. The value will be right-padded up to the length specified. A maximum of 255 bytes can be specified for the length.

'hello world '

VARCHAR(length)

A variable-length string up to 64K in length.

'Hello world'

BLOB, TEXT

Up to 64K of data, binary in the case of BLOB, or text in the case of TEXT.

Almost anything imaginable

LONGBLOB, LONGTEXT

Longer versions of the BLOB and TEXT types, capable of storing up to 4GB of data.

Almost anything imaginable, but a lot more than you would have imagined for BLOB or TEXT

    ตัวอย่างการประกาศตัวแปร
DECLARE l_int1 int default -2000000;
DECLARE l_int2 INT unsigned default 4000000;
DECLARE l_bigint1 BIGINT DEFAULT 4000000000000000;
DECLARE l_float FLOAT DEFAULT 1.8e8;
DECLARE l_double DOUBLE DEFAULT 2e45;
DECLARE l_numeric NUMERIC(8,2) DEFAULT 9.95;

DECLARE l_date DATE DEFAULT '1999-12-31';
DECLARE l_datetime DATETIME DEFAULT '1999-12-31 23:59:59';

DECLARE l_char CHAR(255) DEFAULT 'This will be padded to 255 chars';
DECLARE l_varchar VARCHAR(255) DEFAULT 'This will not be padded';

DECLARE l_text TEXT DEFAULT 'This is a really long string. In stored programs we can use text columns fairly freely, but in tables there are some limitations regarding indexing and use in various expressions.';

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0139 seconds
  www.korakitinfo.com