10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> PHP >> PHP การใช้งานตัวแปร Array
PHP การใช้งานตัวแปร Array
วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.
อาร์เรย์ (Arrays) เป็นตัวแปรชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลได้หลายค่าในเวลาเดียวกัน โดยเก็บข้อมูลในลักษณะคู่ลำดับ

    การสร้างอาร์เรย์(Arrays)ทำได้ 2 วิธี

        1.การสร้างอาร์เรย์(Arrays)โดยใช้ฟังชั่น array()
                <?php 
                 $personInfo = array(  "cid" => "123456789" ,    
                                                "firstname" => "Korakit" ,   
                                                "lastname" => "Wiw" ,   
                                                "age" => 25 ); 
               ?> 
        2.การสร้างอาร์เรย์(Arrays)โดยวิธีการกำหนดค่าแบบ Dynamic
                <?php 
                $personInfo["cid"]  =  "123456789"; 
                $personInfo["firstname"]  =  "Korakit";   
                $personInfo["lastname"]  =  "Wiw"; 
                $personInfo["age"]  =  25; 
                ?> 
    อาร์เรย์(Arrays)เก็บข้อมูลในลักษณะคู่ลำดับ  โดยข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์(Arrays)แต่ละค่า  ประกอบด้วย คีย์(Key) เป็นตัววชี้ตำแหน่ง และข้อมูลที่เก็บ(Value)
        คีย์(Key)                    ค่า(Value)
        cid                            123456789
        firstname                    Korakit
        lastname                    Wiw
        age                            25
    การแสดงค่าใน อาร์เรย์(Arrays) ใช้คำสั่ง echo และระบุชื่อของอาร์เรย์(Arrays)พร้อมทั้งชื่อคีย์ (Key) ของอาร์เรย์(Arrays)
        <?php 
                echo "หมายเลข CID : " . $personInfo["cid"] . "<BR/>"; 
                echo "ชื่อ : " . $personInfo["firstname"] . "<BR/>"; 
                echo "นามสกล : " . $personInfo["lastname"] . "<BR/>"; 
                echo "อาย : " . $personInfo["age"] . "<BR/>"; 
        ?> 

        ผลลัพธ์ที่ได้

               หมายเลข CID :   123456789
               ชื่อ :    Korakit
               นามสกล :   Wiw
               อาย :   25

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0241 seconds
  www.korakitinfo.com