10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> MYSQL >> MYSQL การสร้าง Stored Procedure Select ข้อมูลแบบจำกัดแถว (Stored Procedure Paging)
MYSQL การสร้าง Stored Procedure Select ข้อมูลแบบจำกัดแถว (Stored Procedure Paging)
วันอังคารที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.
        การสร้าง Store Procedure Select ข้อมูลแบบจำกัดแถว (Stored Procedure Paging)
        CREATE DEFINER=´root´@´%´ PROCEDURE ´up_BL_tbItemPrice_Sel_PaggingByWhereCause´(IN ´WhereCause´ varchar(255)‚IN ´Pagging´ varchar(255)‚OUT ´Total´ int(11))
        BEGIN

        SET @sql1 = CONCAT('select * from m_itemprice  where 0=0' ‚WhereCause‚Pagging);
        PREPARE stmt FROM @sql1;
        EXECUTE stmt;

        SET @sql2 = CONCAT('(select count(*)  into @Total from m_itemprice  where 0=0' ‚WhereCause‚')');
        PREPARE stmt1 FROM @sql2;
        EXECUTE stmt1;

        SET Total = @Total;
        END
        จากตัวอย่าง  เป็น Store Procedure แบบ Input and Outout Parameter  
            Input : WhereCause ‚ Pagging
            Output : Total

                    ตัวอย่างค่า Input Parameter ที่ส่งเข้ามา
                        WhereCause =  and m_itempriceid>20
                        Pagging = limit 0‚20
                    ส่วน Total คือ จำนวนแถวทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0248 seconds
  www.korakitinfo.com