10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> PHP >> PHP การส่งค่าพารามิเตอร์ให้กับฟังก์ชัน (Passing Parameter)
PHP การส่งค่าพารามิเตอร์ให้กับฟังก์ชัน (Passing Parameter)
วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.
        ในภาษา PHP การส่งค่าตัวแปรให้เป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน สามารถทำได้ 2 แบบด้วยกัน คือ Pass by value  และ Pass by reference 

        1. Pass by value การส่งผ่านพารามิเตอร์แบบนี้ เป็นการส่งค่าแบบทางเดียว เนื่องจากโปรแกรมย่อยที่ถูกเรียกใช้จะสร้างตัวแปรพารามิเตอร์ขึ้นมาเป็นของตัวเอง แล้วทำการคัดลอกข้อมูลพารามิเตอร์ที่ส่งมาจากจากโปรแกรมหลักที่เป็นตัวเรียก มายังตัวแปรพารามิเตอร์นี้ ดังนั้นจะถือว่าพารามิเตอร์ที่กำหนดในโปรแกรมหลัก และพารามิเตอร์ที่กำหนดโปรแกรมโปรแกรมย่อยเป็นตัวแปรคนละตัวกัน เมื่อโปรแกรมย่อยนำตัวแปรที่เป็นพารามิเตอร์มาใช้งานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงค่าเกิดขึ้น ก็จะไม่กระทบต่อตัวแปรที่ส่งมาจากโปรแกรมที่เป็นตัวเรียก (ชื่อตัวแปรที่ส่งกับพารามิเตอร์ที่รับอาจใช้ชื่อเดียวกันได้) ลักษณะของตัวแปรพารามิเตอร์แบบนี้อาจเรียกว่าเป็น Value Parameter หรือ Input Parameter ก็ได้

                    <?php
                         function calvat($price,$vat)
                        {
                               $price = $price+($price*$vat)/100;
                        }
                        $price = 550;
                        $vat = 7;
                        calvat($price,$vat);
                        echo "Total cost= $price"; //ผลลัพธ์ คือ Total cost= 550
                     ?>

        2. Pass by Reference การส่งผ่านพารามิเตอร์แบบนี้ เป็นเสมือนการส่งผ่านค่าแบบสองทางไปกลับ เนื่องจากโปรแกรมย่อยที่ถูกเรียกใช้จะไม่สร้างตัวแปรพารามิเตอร์ขึ้นมาใหม่ แต่จะสร้างตัวชี้ซึ่งจะชี้ไปยังตำแหน่งที่เก็บข้อมูลพารามิเตอร์ของโปแกรมหลักที่เป็นตัวเรียก ซึ่งการใช้งานตัวแปรพารามิเตอร์ในโปรแกรมย่อยก็จะอ้างอิงถึงข้อมูลถูกชี้โดยตัวชี้นี้ ดังนั้นจึงถือว่าตัวพารามิเตอร์ที่อยู่ในโปรแกรมหลักที่เรียกใช้และตัวพารามิเตอร์ที่อยู่ในโปรแกรมย่อยเป็นตัวแปรตัวเดียวกัน(ชื่อตัวแปรที่ส่งกับชื่อพารามิเตอร์ที่รับอาจใช้คนละชื่อกัน) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรพารามิเตอร์ในโปรแกรมย่อย ก็จะกระทบไปถึงค่าตัวแปรพารามิเตอร์ของโปรแกรมหลักด้วย การกำหนดการส่งผ่านพารามิเตอร์แบบอ้างอิงนี้ นี้ให้เขียนนำหน้าพารามิเตอร์ที่ต้องการด้วยคำคำสงวน & ลักษณะของตัวแปรพารามิเตอร์แบบนี้อาจเรียกว่าเป็น Reference Parameter หรือ Output Parameter

                    <?php
                        function calvat(&$price,$vat)
                        {
                               $price = $price+($price*$vat)/100;
                        }
                        $price = 550;
                        $vat= 7;
                        calvat($price,$vat);
                        echo "Total cost = $price"; //ผลลัพธ์ คือ Total cost = 588.5
                     ?>

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0132 seconds
  www.korakitinfo.com