10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> PHP >> PHP ตัวดำเนินการ (Operator)
PHP ตัวดำเนินการ (Operator)
วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.

        ในการเขียนโปรแกรม สิ่งที่เราจะพบบ่อยที่สุดก็คือ การดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ และ ตรรกะ (Arithmetic and Login) กับตัวแปรที่เรากำหนดค่าขึ้นมาครับ ด้วยเหตุที่ว่า เราเขียนโปรแกรมขึ้นมา ก็เพราะเราต้องการนำมาช่วยในการคำนวณ หรือทำงานตามคำสั่งตามเงื่อนไข... ทีนี้พอพูดถึงการดำเนินการ เราก็มักจะได้ยินคำว่า "ตัวดำเนินการ" หรือ Operator อยู่บ่อยๆ         
        
หลายคนก็คงจะงงว่า ไอ้คำว่า "ตัวดำเนินการ" เนี่ย มันหมายถึงอะไร... ตัวกระผมเอง ถ้าจะให้อธิบาย ก็คงจะงงเองเหมือนกัน ดังนั้นเลยว่าจะขอยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าครับ... ลองนึกถึงตอนเราเรียนคณิตศาสตร์สมัย ป. 1 นะัครับ คุณครูเขาก็จะสอนเราว่า

1 + 1 = 2

        เป็นสมการแรกที่เราๆ ส่วนใหญ่ได้เจอใช่ไหมครับ... การที่เอา 1 ไปบวกกับ 1 จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 2 เราเรียกว่า การดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ ครับ โดยที่เครื่องหมาย + เราจะเรียกว่า ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator) ส่วนเครื่องหมาย = เราก็จะเรียกว่า ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operator) นั่นเอง 

        ทีนี้พอได้ไอเดียวหรือยังครับ ว่าการดำเนินการนั้น หมายความว่ายังไง?

        ถ้าเข้าใจแล้ว คราวนี้เรามาลองดูกันดีกว่าครับ ว่าตัวดำเนินการที่ใช้กันบ่อยๆ ในภาษา PHP นั้นมีอะไรบ้าง โดย PHP ได้จัดแบ่ง Operator ไว้ดังนี้

  • Arithmetic - ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
  • Assignment - ตัวดำเนินการการกำหนดค่า
  • Comparison - ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ
  • Increment/Decrement - ตัวดำเนินการเพิ่มค่าหรือลดค่า
  • Logical - ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ
  • String - ตัวดำเนินการเชิงข้อความ

        1. Operator  Arithmetic  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

                    <?php
                        echo 8 + 4;  // performs addition
                        echo 8 - 4;  // performs subtraction
                        echo 8 * 4;  // performs multiplication
                        echo 8 / 4;  // performs division
                        echo 8 % 5;  // gives the modulus (remainder after division)
                     ?>


          2. Operator  Assignment  ตัวดำเนินการการกำหนดค่า

                    <?php
                        $someVariable = "anything";
                        $a = 3;
                        $b = 4;
                        $sum = $a + $b; // $sum now contains the value 7
                    ?>


        3. Operator  Comparison  ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ 

Symbol Name Result
== equal to true if a equals b, otherwise false
!= not equal to true if a does not equal b, otherwise false
=== identical to true only if a equals b and they are of the same type
!== not identical to true only if a does not equal b or they are not of the same type
< less than true if a is less than b, otherwise false
> greater than true if a is greater than b, otherwise false
<= less than or equal to true if a is less than or equal to b, otherwise false
>= greater than or equal to true if a is greater than or equal to b, otherwise false

                     <?php
                        $a = 3;
                        $b = 3;
                        $c = 10;
                        // all of the following are true
                        echo ($a == $b);
                        echo ($a != $c);
                        echo (8 === 8);
                        echo ("8" !== 8);
                        echo ($b < $c);
                        echo ($b <= $b);
                        echo ($c > $b);
                        echo ($c >= $c);
                    ?>


        4. Operator  Increment/Decrement  ตัวดำเนินการเพิ่มค่าหรือลดค่า

                    <?php
                        $a = 5;
                        $a++;
                        echo $a;
                        echo '<br />';
                        $a--;
                        echo $a;
                    ?>


        5. Operator  Logical  ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ

                    
Symbol Name Example Result
&& and a && b true if a and b are true, otherwise false
and and a and b true if a and b are true, otherwise false
|| or a || b true if a or b are true, otherwise false
or or a or b true if a or b are true, otherwise false
xor xor a xor b true only if a or b (but not both) are true
! not !a true if a is false; false if a is true


        6. Operator  String  ตัวดำเนินการเชิงข้อความ

                    <?php
                        echo "Hello " . "there";
                    ?>

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0253 seconds
  www.korakitinfo.com