10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> PHP >> PHP ชนิดข้อมูล (Data Type)
PHP ชนิดข้อมูล (Data Type)
วันพุธที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.
PHP มีชนิดข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ Scalar Type , Compound Type , Special Type

1.Scalar Datatypes เป็นชนิดข้อมูลที่เก็บค่าไว้ได้เพียงชนิดเดียว มีทั้งหมด 4 ชนิดคือ 

        1.1 Boolean เก็บข้อมูลเพียง 2 ค่าคือ true กับ false เท่านั้น ใช้ในคำสั่งเปรียบเทียบ เพื่อเลือกเส้นทางการทำงานของโปรแกรม และตัวแปรทุกๆ ตัว ถือว่าเป็นตัวแปรชนิด Boolean ด้วยเหมือนกัน ถ้าหากนำไปใช้ในคำสั่งเปรียบเทียบ จะได้ค่าที่เป็น true กลับมาทั้งหมด ยกเว้นตัวแปรที่เก็บค่า 0 เท่านั้น จะได้ค่าเป็น false
   1. <?php
   2. $mas = TRUE;
   3. $Omas = FALSE;
   4. ?>
        1.2 Integer หรือ จำนวนเต็ม ถ้าหากกำหนดข้อมูลที่มีเลขทศนิยม ตัวแปรนั้นๆ จะถูกประกาศให้เป็น Float โดยอัตโนมัติ ตัวแปรชนิดจำนวนเต็มสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งบวกและลบตามเลขฐาน 3 ชนิด คือ 

              ฐานสิบ (Decimal) กำหนดตัวเลขเข้าไปตรงๆ เลย เป็นเลขฐานที่คนคุ้นเคยมากที่สุด 
              ฐานแปด (Octal) เติมเลข 0 เข้าไปข้างหน้าตัวเลขชุดนั้นก่อน 
              ฐานสิบหก (Hexadecimal) เติม 0x เข้าไปข้างหน้าตัวเลขชุดนั้น
   1. <?php
   2. $mas = 20;
   3. $Omas = 15;
   4. ?>
        1.3 Float หรือจำนวนจริง (หนังสือบางเล่มจะเขียนว่า Double) ตัวเลขทุกตัวที่มีทศนิยมไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบจะถือว่าเป็นจำนวนจริงทั้งหมด
   1. <?php
   2. $mas = 20.5;
   3. $Omas = 15.5;
   4. ?>
        1.4 String เป็น ข้อความ หรือ ตัวอักษร ในภาษา PHP ไม่มีตัวแปรแบบ char เพราะฉะนั้น ข้อความทุกข้อความ จะถือว่าเป็น string ทั้งหมด ตัวแปร string จะถูกกำหนดอยู่ภายใน ' (single quote) หรือ " (double quote) ก็ได้
   1. <?php
   2. $mas = "hello";
   3. $Omas = "cat";
   4. ?>
2.Compound Datatypes เป็นชนิดข้อมูลที่เก็บข้อมูลได้หลายๆ ค่าในตัวแปรตัวเดียวมี 2 ชนิดคือ 

        2.1 Array (อาเรย์) เป็นชุดข้อมูลที่มีค่าหลายๆ ค่า ในตัวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน หมายความว่าเราสามารถเก็บข้อมูล Integer, Float, String ไว้ในตัวแปรตัวเดียวกันได้ โดยใช้เครื่องหมาย [...] และมี key เป็นตัวแยกชุดข้อมูลนั้นๆ
   1. <?php
   2. $a[0] = "hello";
   3. $a[1] = "cat";
   4. ?>
        2.2 Object เป็นชนิดข้อมูลที่เกิดจากการนำ Class มาใช้บนหลักการของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

3. Special Type เป็นชนิดข้อมูลที่เก็บข้อมูลชนิดพิเศษ มี 2 ชนิดคือ 

        3.1 Resource ใช้เก็บการอ้างอิงถึงฟังก์ชัน ฐานข้อมูล ทรัพยากรภายนอก หรือ ไฟล์ที่ PHP ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
   1. <?php
   2. $conn = mysql_connect("localhost","root","");
   3. ?>
        3.2 NULL ใช้กำหนดให้กับตัวแปรที่ไม่ได้เก็บค่าใดๆไว้ (NULL ไม่ใช่ค่า 0 เพราะ 0 ถือเป็นตัวเลขค่าหนึ่ง)
   1. <?php
   2. $mas;
   3. ?>

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0254 seconds
  www.korakitinfo.com