10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> CSS >> CSS การกำหนดรูปแบบของ CSS
CSS การกำหนดรูปแบบของ CSS
วันเสาร์ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 00:00 น.
การกำหนดการแสดงผลของ HTML บนหน้าเว็บ โดยใช้ CSS นั้นสามารถกำหนดได้ 3 ลักษณะด้วยกันคือ แบบในบรรทัด แบบภายใน และ แบบภายนอก
1. Inline Style Sheet (แบบในบรรทัด) เป็นการกำหนดสไตล์ชีตให้กับคำสั่ง HTML โดยตรงในบรรทัด ด้วยการแทรกค่าคุณสมบติหลังคำสั่ง ดังตัวอย่าง กำหนดให้ข้อความบางส่วนเน้นขนาดและสี

        คำสั่ง : ย่อหน้านี้<FONT STYLE="color: red; font-size:14pt">ตัวอักษรสีแดงขนาด 14 พอยท์</FONT>

        ผลลัพธ์ : ย่อหน้านี้ตัวอักษรสีแดงขนาด 14 พอยท์

2. Embeded Style Sheet (แบบภายใน) เป็นการกำหนดสไตล์ชีตไว้ภายในคำสั่ง <STYLE>...</STYLE> อยู่ระหว่างส่วนหัว (HEAD) ของไฟล์ HTML โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

       <HEAD>
             <TITLE>Embeded Style Sheet</TITLE> 
              <STYLE>
                  HTML Tag {Property: Value; Property: Value; ... }
              </STYLE> 
       </HEAD>
3. Linking Style Sheet (แบบภายนอก) เป็นการสร้างแฟ้มไฟล์สไตล์ชีตแยกออกมาจากไฟล์ HTML โดยแฟ้มนี้จะมีส่วนขยายเป็น .css ไฟล์ HTML ที่เรียกไฟล์สไตล์ชีตมาใช้งานต้องสร้างการเชื่อมโยงด้วย <LINK> ไว้ในส่วน <HEAD>...</HEAD> เพื่อเรียกใช้แฟ้มสไตล์ชีต

 

        การแยกสไตล์ชีตออกเป็นแฟ้มต่างหาก และนำมาใช้งานนั้น มีผลดีตรงที่เราสามารถนำสไตล์ชีตไปควบคุมการทำงานของเว็บเพจจำนวนมากได้ ซึ่งอาจเป็นทั้งเว็บไซต์เลยก็ได้ มีรูปแบบการเขียนดังนี้

        <LINK REL="StyleSheet" HREF="mystyle.css" TYPE="text/css">

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0231 seconds
  www.korakitinfo.com