10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> HTML >> HTML แท็กต่างๆ ในภาษา HTML
HTML แท็กต่างๆ ในภาษา HTML
วันเสาร์ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 01:00 น.

Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

Tag เดี่ยว เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น <P>, <BR> เป็นต้น

Tag คู่ เป็น Tag ที่ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย slash (/) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้นๆ เช่น <B>…</B>, <P>…</P> เป็นต้น

Attributes

  • Attributes เป็นส่วนขยายความสามารถของ Tag จะต้องใส่ภายในเครื่องหมาย < > ในส่วน Tag เปิดเท่านั้น Tag คำสั่ง HTML แต่ละคำสั่ง จะมี Attribute แตกต่างกันไป และมีจำนวนไม่เท่ากัน การระบุ Attribute มากกว่า 1 Attribute ให้ใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่น เช่น Tag ควบคุมเกี่ยวกับรูปภาพ <IMG> มี Attributes ดังนี้
        <IMG SRC="ชื่อไฟล์.นามสกุล" WIDTH="n" HEIGHT="n" ALT="text" BORDER="n">

                    โดย SRC เป็น Attribute ควบคุมชื่อไฟล์ภาพที่จะนำมาแสดงผล

                    WIDTH เป็น Attribute ควบคุมความกว้างของภาพ

                    HEIGHT เป็น Attribute ควบคุมความสูงของภาพ

                    ALT เป็น Attribute ควบคุมคำอธิบายภาพ

                    BORDER เป็น Attribute ควบคุมขนาดของเส้นขอบของภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2020 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0208 seconds
  www.korakitinfo.com