10 บทความล่าสุด เลือกหมวด
10 ข่าวไอทีล่าสุด
10 วิดีโอคลิปล่าสุด
หมวดหมู่บทความ
หมวดหมู่วิดีโอคลิป
บอทล่าสุดวันนี้
หน้าแรก >>บทความ >> PHP >> PHP การสร้างข้อมูล json จากฐานข้อมูล ด้วย PHP
PHP การสร้างข้อมูล json จากฐานข้อมูล ด้วย PHP
วันพุธที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 18:10 น.

ฟังชั่น json_encode ของ PHP ทำให้เราสามารถ retrun ค่าให้ Ajax ได้ทีละหลายๆ ค่า แทนการ return เป็น Text เพียงค่าเดียว

ตัวอย่างต่อไปนี้เเป็นการ return ค่าให้ Ajax

$con = mysql_connect("localhost","korakit","123456");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
 
mysql_select_db("my_db", $con);
 
$result = mysql_query("SELECT * FROM Persons");
 
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
 
$jx[]=array( 
''FirstName''=>$row['FirstName'],
'LastName'=>$row['LastName']
); 
}
mysql_close($con); 
$json_data=array('rows' => $jx);
$json= json_encode($json_data); 
echo $json;

ผลลัพธ์ที่ได้

{"rows":[{"FirstName":"Korakit","LastName":"Wiwatpornpaisan"},{"FirstName":"Nadej","LastName":"Kukimiya"}]}

บทความที่เกี่ยวข้อง

View All
สอน XML        สอน MYSQL        สอน CSS        สอน HTML        สอน PHP        Sitemap        แลกลิ้งกับเรา         
Back to top
2011-2018 All Rights Reserved by  korakitinfo.com  E-Mail : korakit.wiw@korakitinfo.com
Page rendered in 0.0148 seconds
  www.korakitinfo.com